SPORTZAKEN, INS EN SOC WERKEN AAN EEN GOEDE BASIS VOOR DE TOPSPORT

SPORTZAKEN, INS EN SOC WERKEN AAN EEN GOEDE BASIS VOOR DE TOPSPORT

12-04-2021

Sportdirecteur Gordon Touw Ngie Tjouw heeft op vrijdag 9 april 2020 een kennismakingsbezoek gebracht aan het Surinaams Olympisch Comite (SOC). Tijdens dit bezoek heeft hij het managementteam van het Instituut Nationale Selecties (INS) gepresenteerd. De directeur was hierbij vergezeld van het hoofd van Interne Controle, Audrey Diso en hoofdbeleidscoordinator Wilfred Galant, terwijl het SOC vertegenwoordigd werd door voorzitter Ramon Tjon A Fat, Secretaris – Generaal Dennis Mac Donald en bureaudirecteur Glenn Vreeswijk.

Tijdens de kennismaking werden ook de werkzaamheden van beide entiteiten naar voren gebracht. Daarna werd topsport het onderwerp van gesprek. Beide organisaties hebben hun zienswijze en werkwijze belicht. Voor het SOC is het belangrijk dat de topsport vanuit de longterm sportdevelopment wordt aangepakt. Het directoraat sportzaken staat hier ook achter en heeft het daarom ook opgenomen in het “Gericht Nationaal Sportbeleid 2020-2030”.

De longterm sportontwikkeling zal binnen de topsport bewerkstelligen dat zowel de kwaliteit als de kwantiteit van topsporters wordt verbeterd, omdat zij reeds op zeer jonge leeftijd in het proces worden opgenomen. Ook de relatie met de topsporters en de huidige stand van zaken met betrekking tot de participanten van de Olympische Spelen werd besproken.

Het directoraat heeft daarbij uitgelegd wat gedaan wordt om de sporters te ondersteunen. Het SOC gaf aan wat de bijdrage en ondersteuning is die zij leveren aan de sporters die worden voorgedragen voor een Olympisch toernooi. Het INS heeft verder ook aangegeven wat de mogelijkheden zijn binnen hun programma om topsporters van elk niveau wetenschappelijk, mentaal, medisch en paramedisch te ondersteunen. Vandaar dat het belangrijk is de samenwerking met het SOC structureel op te pakken zodat veelbelovende en topsporters in het traject van hun ontwikkeling begeleid en ondersteund kunnen worden.

In vervolggesprekken zal de samenwerking tussen INS en SOC breder worden besproken waardoor een goede basis ten voordele van de topsport kan worden gelegd.