Startsein herstelwerkzaamheden infrastructuur te Uitkijkpolder

Startsein herstelwerkzaamheden infrastructuur te Uitkijkpolder

12-01-2021

Gisteren werd in aanwezigheid van de minister van Landbouw Veeteelt en Visserij Parmanand Sewdien, DNA-lid Ranjendrekoemar Debie en de districtscommissaris van Saramacca Sherin Bansi-Durga het startsein gegeven voor een algeheel herstel van een twaalftal bruggen en wegen in de Uitkijkpolder in het district Saramacca. Uitkijkpolder heeft een geïrrigeerd areaal van 1,200 ha verdeeld in landbouw percelen van 6 ha waar uitsluitend aan groenten en fruitteelt wordt gedaan voor de lokale markt en export.

Het district beschikt over enorm veel vruchtbare landbouwgronden, welke uitermate geschikt is voor de groente-, aardvruchten- en fruitsector en Uitkijkpolder is een deel ervan. Vermeldenswaard is dat 45% groenten en fruit op de lokale markten uit het district afkomstig is. Het district Saramacca is de groente en fruit schuur van Suriname.

Door verwaarlozing en achterstallig onderhoud van de infrastructuur ondervinden de boeren enorm veel last om hun producten te vervoeren, welke dan ook tot gevolg heeft dat velen de landbouw de rug hebben toegekeerd.

Het ministerie van LVV is daarom bezig met de beperkte middelen zoveel als mogelijk productie stimulerende maatregelen te treffen. De werkzaamheden worden gezamenlijk uitgevoerd door Surzwam NV, een werkarm van het ministerie van LVV, en de Civil Technischedienst (CT) van het commissariaat van Saramacca.

In andere resorten van het district worden thans diverse rehabilitatie werkzaamheden uitgevoerd op het gebied van de natte infrastructuur door het ministerie LVV/Surzwam N.V in samenwerking met het commissariaat van Saramacca.

Genoemd kunnen worden:

  • Herstel van afkalving bij Sluis te Von Freyburg (Bombaysluis), welke voltooid zijn
  • Opschonen van lozingen te Maho, reeds gebeurd
  • Afkalving en verzakking te West Calcutta
  • Afkalving en verzakking bij Gorechtkreek
  • Afkalving en verzaking te Kanchenkreek

Vermeldenswaard is dat het commissariaat, waar nodig in komt technische mankracht om de werkzaamheden vlotter te laten verlopen.