Kinderdag op zijn Surinaams gevierd

Kinderdag op zijn Surinaams gevierd

In verband met kinderdag zijn kinderen extra in de bloemetjes gezet. De nationale kinderdag commissie bestaande uit verschillende ministeries waaronder Sport- & Jeugdzaken, Handel Industrie & Toerisme, Onderwijs Volksontwikkeling & Cultuur, Sociale Zaken & Volkshuisvesting en Commissariaat Noord Oost, heeft gezorgd voor een nationale kinderdag viering. Het thema was “Elk kind is goud waard".
Laatste DC Collectief 2019 achter de rug

Laatste DC Collectief 2019 achter de rug

Het laatste DC Collectief voor 2019 is achter de rug. Het DC Collectief is een regulier platform voor de districtscommissarissen om met de minister van RO van gedachten te wisselen over beleidsaangelegenheden en actualiteiten. Het DC Collectief wordt voorgezeten door minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO).
MT Grondenrechten betrekt STAS International bij bewustwordingscampagne

MT Grondenrechten betrekt STAS International bij bewustwordingscampagne

Het Management Team Uitvoering Stappenplan Grondenrechten (MT) heeft ‘STAS International, Strategic Communication and Branding’ aangetrokken voor het voeren van een Nationale Bewustwordingscampagne rond de ontwerpwet houdende ‘Wet Collectieve Rechten Inheemse en Tribale Volken’.
Vijfdaagse train-de-trainers ontwikkelingswerkers RO

Vijfdaagse train-de-trainers ontwikkelingswerkers RO

Ontwikkelingswerkers van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO). volgen een vijfdaagse train-de-trainers cursus. De workshop vloeit voort uit een samenwerking met het Columbiaans Agentschap voor Samenwerking (APC Columbia) en Prosperidad Social. Het ministerie doelt met deze training onder meer op verbetering van de voedselveiligheid en -kwaliteit voor Inheemse en Marrongemeenschappen. Dat past in het beleid van RO om de productie- en verdiencapaciteit te verbeteren in het binnenland.
RO ontwikkelt plattelandsontwikkelingsplan

RO ontwikkelt plattelandsontwikkelingsplan

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) voelt zich genoodzaakt de vereiste voorwaarden te scheppen zodat gelijke kansen kunnen worden gecreëerd voor de mensen in de diepe plattelandsgebieden en het achterland. Op die manier kan er ook worden bijgedragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG). Het ministerie is in dat verband bezig met het ontwikkelen van een geïntegreerd plattelandsontwikkelingsplan dat het concept gebruikt van “Integrale plattelandsinterventies”.
SDG-mechanisme wordt in 2020 geïmplementeerd

SDG-mechanisme wordt in 2020 geïmplementeerd

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) hoopt in het verlengde van het project Technical Assistance (TA) to the Ministry of Regional Development (Regionale Ontwikkeling, RO) een mechanisme te ontwikkelen die de districtsplannen moeten vertalen in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG). Het doel is dit instrument vanaf 2020 te implementeren en te gebruiken tijdens reguliere hoorzittingen. Paramaribo is gekozen als pilotdistrict vanwege de gunstige logistieke omstandigheden.
SDG-informatiesessie met blinden en slechtzienden

SDG-informatiesessie met blinden en slechtzienden

De SDG-werkgroep van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft de blinden en slechtzienden van de Nationale Stichting voor Blinden en Slechtzienden (NSBS), geïnformeerd over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG). Deze sessie is gehouden in NSBS op donderdag 28 november 2019 en maakt deel uit van het project Technical Assistance to the Ministery of Regional Development. Dit project wordt met technische en financiële ondersteuning van de UNDP, het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, uitgevoerd.
Delegatie RO rondt missie in Frans-Guyana af

Delegatie RO rondt missie in Frans-Guyana af

Een delegatie van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) bestaande uit minister Edgar Dikan, Rildo Aserie (Chef d’Bureau Min RO), Andre Pinas (hoofdafdeling Waterschappen), August Lila (directeur Overliggend Waterschap – Multipurpose Corantijn Project, OWMCP) heeft haar missie volbracht. De groep die in Frans-Guyana heeft deelgenomen aan een tweedaagse conferentie in het kader van waterbeheer, vertrok op maandag 25 november. Naast de conferentie is er ook geparticipeerd in twee veldbezoeken. De delegatie wordt op vrijdag 29 november in Suriname terugverwacht.
Complimenten voor harde werkers DDOASB

Complimenten voor harde werkers DDOASB

“Goedzo, we zien het resultaat van uw noeste arbeid. U bent goed bezig,” zegt minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling aan de harde werkers op het directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland (DDOASB). Hij complimenteert ze met de officiële lancering van het directoraat, op vrijdag 22 november. De officiële lancering en onthulling komt bijna tweeëneenhalf jaar na de instelling daarvan door de minister. De bewindsman zegt dat hij bewondering heeft voor al de medewerkers die toen op de achtergrond, in stilte hun schouders hebben gezet onder het werk.
Pokigron neemt krutu-oso en aanmeersteiger in gebruik

Pokigron neemt krutu-oso en aanmeersteiger in gebruik

De gemeenschap van Pokigron (Brokopondo) heeft haar krutu-oso (vergaderzaal) en aanmeersteiger in gebruik genomen. Het dorp heeft de projecten betaald uit eigen middelen, verkregen uit het commerciële houtkapactiviteiten in het plaatselijk gemeenschapsbos. De ingebruikname van de vergaderzaal en aanmeersteiger vond plaats op zondag 24 november 2019 in het dorp.
Synchronisatie SDG’s-districtsplannen voor betere realisatie

Synchronisatie SDG’s-districtsplannen voor betere realisatie

Als de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG) worden gesynchroniseerd met de districtsplannen kan dat de realisatiegraad verbeteren. SDG-consultant Pieter van der Hijden heeft in een bijzondere ontmoeting met minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO), gesproken over de richting die er genomen moet worden wanneer het gaat om de districtsplannen en het realiseren van de SDG’s. Van der Hijden is verbonden aan SOFOS-consultancy, die projecten informeert, adviseert en implementeert op het gebied van ICT en SDG’s.
DDOASB heeft nut al bewezen

DDOASB heeft nut al bewezen

Het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland (DOASB) van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO), heeft zijn nut en bijdrage aan de ontwikkeling van het binnenland al bewezen. Zowel directeur Wensley Misiedjan als RO-minister Edgar Dikan en vertegenwoordigers van het Traditioneel Gezag zijn het hierover eens. Hoewel het directoraat al ongeveer tweeëneenhalf jaar in bedrijf is, heeft de officiële lancering pas op vrijdag 22 november 2019 plaatsgevonden. De lancering vond plaats bij het DDOASB-gebouw aan de Waterkant # 44.
Dorpsfondsen nu officieel in gebruik

Dorpsfondsen nu officieel in gebruik

Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft de dorpsfondsen van dorpen die beschikken over een gemeenschapsbos officieel in gebruik genomen. Dit gebeurde op vrijdag 22 november tijdens een ceremonie, waarbij eerst het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro- Surinamers (DDOASB) officieel is gelanceerd. De lancering en ingebruikname werden gedaan door RO-minister Edgar Dikan en directeur Wensley Misiedjan van DDOASB, ondersteund door hoofdkapitein John ‘Lesina’ Sintanie namens het traditioneel gezag.
Commissie Bermen overhandigt eindrapport aan RO-minister

Commissie Bermen overhandigt eindrapport aan RO-minister

De Commissie Ordening Bermen heeft het ‘Eindrapport Inzake Maatregelen voor het Gebruik van Bermen’ overhandigd aan de minister van Regionale Ontwikkeling (RO), Edgar Dikan. Commissievoorzitter Jacob Petrusi zegt dat in dit rapport maatregelen zijn opgenomen, die verbetering moeten brengen bij het uitgeven van bermen. De minister heeft het eindrapport op maandag 18 november ontvangen in de vergaderzaal van het ministerie.
Minister Dikan maakt werkafspraken met delegatie uit Hubei

Minister Dikan maakt werkafspraken met delegatie uit Hubei

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft enkele werkafspraken gemaakt met de Chinese delegatie uit de provincie Hubei. Zowel de minister als de delegatieleider, Yang Yunyan, geloven dat het uitdiepen van de bilaterale samenwerkingsverbanden tussen Suriname en China van belang zijn. De minister heeft de zes tellende personen delegatie op dinsdag 19 november ontvangen in zijn werkkamer.