Werkzaamheden Tawajaripolderweg in volle gang

Werkzaamheden Tawajaripolderweg in volle gang

De asfalterings-, ontwaterings- en bestratingswerkzaamheden aan de Tawajariepolderweg te Creola in het district Saramacca zijn in volle gang. De weg is ongeveer een week terug over een strekking van 1.2 kilometer voorzien van de eerste asfalt laag. Het volledig project behelst werkzaamheden over een strekking van 2.5 kilometer. Bij het resterende deel worden de laatste werkzaamheden verricht om ook dit deel te voorzien van een asfalt laag. Het Burger Informatie Centrum van Saramacca maakt hiervan melding op dinsdag 17 september 2019.
Ook Santigron en omliggende dorpen leggen grenzen vast

Ook Santigron en omliggende dorpen leggen grenzen vast

Het Traditioneel Gezag van Santigron en de omliggende dorpen hebben hun onderlinge grenzen vastgelegd in een gezamenlijke verklaring. Kapiteins en basja’s van Santigron, Haarlem, Pikin Poika, Pikin Mainsi, Matta en Maho, hebben de verklaring ondertekend aan het eind van een overleg van enkele uren, op zondag 15 september 2019, in de vergaderzaal van Santigron. Daarmee is duidelijkheid gekomen in grenzen die tot dan slechts werden verondersteld door de leden van verschillende gemeenschappen. Met de ondertekening voegen zij zich bij een reeks van stammen en dorpen die zulks al hebben gedaan.
Commissie Saamaka Daka bezoekt minister Dikan

Commissie Saamaka Daka bezoekt minister Dikan

Een delegatie van de Commissie ‘Saamaka Daka’ heeft een bezoek gebracht aan de minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan. Het doel van het bezoek was om de minister op de hoogte te stellen van de plannen van de commissie, ter herdenking van de ondertekening van het vredesverdrag tussen de Saamaka en de koloniale overheid. De ondertekening vond plaats op 19 september 1762. Net als de overige stammen van Afro-Surinamers in het binnenland, bestaat ook de Saamaka uit tot slaaf gemaakte Afrikanen, die zichzelf hadden vrijgevochten of waren weggelopen en zich in het oerwoud hadden herenigd.
Burgers Saramacca willen ‘De Pirengs’ terug

Burgers Saramacca willen ‘De Pirengs’ terug

Burgers van Saramacca willen dat het zwembad ‘De Pirengs’ in Groningen in haar oude glorie wordt gebracht. Het zwembad dat fungeerde als één van de trekpleisters van het district, was jaren gesloten. Het districtscommissariaat van Saramacca heeft recent enkele eerste hulpmaatregelen getroffen, om het zwembad wederom in gebruik te nemen. Het commissariaat is vorige week in samenwerking met het ministerie van Sport- en Jeugdzaken gestart met het verzorgen van vakantiezwemlessen in ‘De Pirengs’.

Oproep training Stedenband Paramaribo en Regentschap Bantul

Oproep voor Coconot Shell Craft and Pottery Training, welke een e project is van de stedenband Paramaribo en Regentschap Bantul.
Commissariaat Saramacca pakt lozingen Calcutta aan

Commissariaat Saramacca pakt lozingen Calcutta aan

Het Districtscommissariaat van Saramacca neemt de lozingen in het ressort Calcutta ter hand. De werkzaamheden zijn gestart bij een gedeelte van de hoofdlozing vanaf de Catharina Sophiastraat tot de Calcuttaweg. Deze gedeelte van de lozing is door de jaren heen, over een strekking van tweehonderd meter dichtgeslibd. Dat meldt het Burger Informatie Centrum (BIC) van Saramacca. De werkzaamheden zijn gestart op 10 september 2019.
RO partner in proces versterking gemeenschapsbossen

RO partner in proces versterking gemeenschapsbossen

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) is een toegewijde partner van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) in het proces van versterking van de gemeenschapsbossen. De twee departementen hebben in kader van dit partnerschap, samen met de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) een tweedaagse workshop gehouden op 9 en 10 september in het Solei Training Center.
Paamaka en Ndyuka leggen grens vast

Paamaka en Ndyuka leggen grens vast

De stammen Paamaka en Ndyuka in Oost Suriname hebben hun aloude grens vastgelegd in een gezamenlijke verklaring. Traditionele gezagsdragers van de twee groepen kwamen tijdens een krutu op dinsdag 10 september 2019 te Diitabiki overeen dat de grens ligt bij het eiland Bofoo Tabiki. Dit eiland ligt nabij de plek Mooi Santi, stroomopwaarts ten opzichte van de nederzetting Loka Loka. Alle leden van de delegaties van beide stammen hebben het document ondertekend.
Dorpsfondsen moeten zelf verdienend zijn

Dorpsfondsen moeten zelf verdienend zijn

Dorpsfondsen moeten gezien worden als een revolving fund, hetgeen betekent dat zij zelf verdienend moeten zijn. Steven Vroom, onderdirecteur Gemeenschapsontwikkeling van het directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen, die dit uitlegt, benadrukt dat dorpsbesturen hiermee duurzame ontwikkeling tot stand moeten brengen. Het aspect van dorpsfondsen kwam aan de orde tijdens de tweedaagse training voor dorpshoofden en -besturen die belast zijn met het beleid van gemeenschapsbossen.
Werkzaamheden waterhuishouding Tijgerkreek vlotten

Werkzaamheden waterhuishouding Tijgerkreek vlotten

Het Districtscommissariaat van Saramacca pakt de lozing aan de westelijke zijde van de Tijgerkreekweg aan. Op maandag 9 september is een aanvang gemaakt met het opschonen van deze lozing. Deze waterweg heeft een lengte van 1200 meter en een breedte van 4 meter. De lozing staat via de hoofdlozing langs de waterkerende dam in verbinding met de Kanchanlozing, die al het overtollig water afvoert naar de Saramaccarivier toe. De percelen tussen de Tijgerkreekweg en de Kanchanlozing worden via deze lozingen ontwatert.
Aanpassen regelgeving noodzakelijk voor duurzaam bosbeheer

Aanpassen regelgeving noodzakelijk voor duurzaam bosbeheer

Surinamers moeten zich realiseren en beseffen dat gemeenschapsbos onze hulpbron is en het daarom moeten behouden voor de komende generaties. Regels en standaarden voor duurzame houtkap zijn derhalve zeer belangrijk bij het uitgeven van gemeenschapsbossen. Dit zegt minister Lekhram Soerdjan van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB).

Negerkreek zet gemeenschapsbos in voor ontwikkeling

De gemeenschap van Negerkreek heeft het gemeenschapsbos groot 3640 hectare, dat de overheid aan haar toegewezen heeft, ingezet voor de ontwikkeling van het dorp. Het dorp werd tijdens de Binnenlandse Oorlog zwaar getroffen en lag er geruime tijd verwaarloosd bij. Het dorp dat nu geen traditioneel gezag heeft, kent wel een dorpsbestuur. Dat bestuur heeft samen met de dorpelingen besloten om een houtonderneming op contractbasis toegang te verschaffen tot het gemeenschapsbos
Vakantie zwemcursus in Saramacca gestart

Vakantie zwemcursus in Saramacca gestart

Om jongeren van het district Saramacca zwemvaardigheden bij te brengen, is het vakantie zwemcursus gestart. De zwemlessen zijn begonnen op maandag 9 september 2019 en worden verzorgd in zwembad “De Pirengs”, te Groningen. Op deze locatie zullen 94 pupillen gedurende drie weken worden getraind in zwemtechnieken.
Commissariaat Saramacca pakt waterhuishouding landbouwgebieden aan

Commissariaat Saramacca pakt waterhuishouding landbouwgebieden aan

In het ressort Tijgerkreek is het Districtscommissariaat van Saramacca drukdoende de waterhuishouding op te krikken. Om hierin te voorzien is de Raghoenathlozing opgeschoond en uitgediept.  Thans wordt de Tijgerkreek West lozing opgeschoond. Aannemingsbedrijf SL Equipment is belast met de werkzaamheden. In deze gebieden worden actief aan de landbouw gedaan. Beide lozingen hebben een totale lengte van drieduizend meter en zijn zes meter breed.
Toilettengroep O.S. Calcutta 2 gerenoveerd

Toilettengroep O.S. Calcutta 2 gerenoveerd

De Openbare School Calcutta 2, gevestigd aan de West Calcuttaweg is voorzien van een gerenoveerde toilettengroep. De opgeknapte toilettenruimte is op 6 september 2019 opgeleverd. De verbeterde sanitaire voorzieningen zijn een gezamenlijke inspanning van de school en het districtscommissariaat van Saramacca. Dit meldt het Burger Informatie Centrum van Saramacca.