SDG-werkgroep RO bezoekt vakantiescholen

SDG-werkgroep RO bezoekt vakantiescholen

De Sustainable Development Goals (SDG)-werkgroep van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) is bezig aan een ronde van vakantiescholen. De werkgroep doet dat in samenwerking met het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, dat het geheel van vakantiescholen organiseert. De bezoeken worden uitgevoerd in de periode 3 tot en met 19 september door een team van SDG-boskopumans.
Commissariaat Saramacca werkt aan structurele oplossing wegverbinding Maho

Commissariaat Saramacca werkt aan structurele oplossing wegverbinding Maho

Het Commissariaat van Saramacca vindt het noodzakelijk om te werken aan een structurele oplossing, teneinde het dorp Marrondorp Maho via wegverbinding te ontsluiten. Op dinsdag 3 september 2019 is er een aanvang gemaakt met schoonmaakwerkzaamheden van een wegdek vanuit Marrondorp (langs de Saramaccarivier) richting plantage Aitnoch. Dit meldt het Burger Informatie Centrum van Saramacca.
Bestuursambtenaren Saramacca klaargestoomd voor verkiezingen 2020

Bestuursambtenaren Saramacca klaargestoomd voor verkiezingen 2020

In aanloop naar de Algemene, Vrije en Geheime verkiezingen van mei 2020, zijn zes bestuursambtenaren van het district Saramacca klaargestoomd om de nodige werkzaamheden uit te kunnen voeren. Deze groep bestuursambtenaren zijn door het Commissariaat van Saramacca voorgedragen voor de opleiding van Buitengewoon Agent van Politie Suriname. Het Burger Informatie Centrum van het commissariaat heeft op dinsdag 3 september 2019 er melding van gemaakt dat de bestuursambtenaren de opleiding met succes hebben afgerond en intussen hun diploma hebben ontvangen
Dc Collectief vergadert over bermen en gemeenschapsbos

Dc Collectief vergadert over bermen en gemeenschapsbos

De districtscommissarissen (dc’s) hebben in het jongste Dc Collectief met minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) van gedachten gewisseld. Gesproken werd onder meer over de orde rond opstallen op de bermen en oplossingen voor problemen met de gemeenschapsbossen. De vergadering die ook bekend staat als Dc Meeting, heeft op woensdag 28 augustus plaatsgevonden in het Multifunctioneel centrum van Onverwacht (Para).
Minister Dikan noemt BOJ beurs voorbeeldonderneming

Minister Dikan noemt BOJ beurs voorbeeldonderneming

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) noemt de BOJ Hair Beauty Craft en Design Vakbeurs een uitstekend voorbeeld voor kleine ondernemingen. De beurs begon enkele jaren geleden klein en bescheiden in de Congreshal. Die is nu uitgebreid naar meerdere branches en meer participanten, zodanig dat de organisatie moest uitwijken naar het Nationaal Indoor Stadion (NIS). De bewindsman was op dinsdag 27 augustus bij de opening van de 5de editie van de beurs vol lof over de organisatie erachter, Stichting Beauty Of Joy (BOJ).
Minister Dikan opent Suriname Performing Arts Festival

Minister Dikan opent Suriname Performing Arts Festival

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft met genoegen het Suriname Performing Arts Festival geopend in de Congreshal. Hij is ingenomen met de manier waarop de organisatie jongeren uit verschillende tehuizen heeft betrokken bij het evenement. Ruim honderd kinderen woonden op woensdag 21 augustus het openingsoptreden gratis bij.
Conceptwetten grondenrechten krijgen vaste vorm

Conceptwetten grondenrechten krijgen vaste vorm

Het Traditioneel Gezag van Inheemse en Tribale Volken (TG) helpt met haar bijdrage, vorm te geven aan de inhoud van de conceptwetten, als onderdeel van de uitvoering van het “Stappenplan ter Realisering van de Wettelijke Erkenning van de Grondrechten der Inheemse en Tribale Volken in Suriname”. Hun input wordt meegenomen in de wetsvoorstellen die worden voorbereid door het Management Team Grondenrechten der Inheemse en Tribale volken in Suriname (MT), ondersteund door drie technische commissies.
SDG-werkgroep RO informeert gemeenschappen West-Suriname

SDG-werkgroep RO informeert gemeenschappen West-Suriname

Een delegatie van de SDG-werkgroep van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) bevindt zich in West-Suriname (ressort Kabalebo) om de gemeenschappen te informeren over de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG). Deze informatiesessies maken deel uit van het project Technical Assistance to the ministery of Regional Development. Dit project wordt met technische en financiële ondersteuning van de UNDP, het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties, uitgevoerd. De SDG-delegatie is op vrijdag 16 augustus 2019 in Kabalebo aangekomen en heeft in de ochtend van 17 augustus haar eerste sessie gehouden met kinderen en jongeren van het Inheems dorp Washabo.
27 recreatie oorden in Para goedgekeurd

27 recreatie oorden in Para goedgekeurd

Districtscommissaris Armand Jurel van Para,  heeft het recreatieoord Palulu Camping voorzien van een goedkeuringssticker. Volgens rapportages van veiligheidsdiensten heeft deze oordhouder zich aan de voorwaarden gehouden, welke gelden bij het exploiteren van een recreatieoord. In het voortraject naar  de goedkeuring toe, zijn afspraken gemaakt met oordhouders voor de veiligheid van de bezoekers en de hygiëne op het oord.
Nieuw bestuur voor OWMCP

Nieuw bestuur voor OWMCP

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft een nieuw bestuur geïnstalleerd voor het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project (OWMCP). Dit bestuur heeft als hoofdtaak om alles in orde te maken zodat er over 12 weken een bestuursverkiezing kan plaatsvinden. Nieuwbakken voorzitter Wirendra Adjay Kalloe en zijn team zullen zich in de eerste twee weken inzetten om de concepten voor een huishoudelijk respectievelijk verkiezingsreglement af te hebben. Het nieuw bestuur bestaat uit negen personen. De installatieceremonie vond plaats op dinsdag 13 augustus 2019 in de vergaderzaal van het ministerie.
Minister Dikan roept op tot ondersteuning proces erkenning grondenrechten

Minister Dikan roept op tot ondersteuning proces erkenning grondenrechten

Minister van Regionale Ontwikkeling, Edgar Dikan, heeft alle Surinamers opgeroepen ondersteuning te geven aan de uitvoering van het “Stappenplan ter Realisering van de Wettelijke Erkenning van de Grondrechten der Inheemse en Tribale Volken in Suriname”. Hij deed de oproep tijdens een toespraak op vrijdag 9 augustus bij de viering van de Dag der Inheemsen in de Palmentuin.
Management Team Grondenrechten doet verslag aan minister Dikan

Management Team Grondenrechten doet verslag aan minister Dikan

Het Management Team (MT) Grondenrechten der inheemse- en tribale volken in Suriname heeft in een tussentijdsverslag de minister van Regionale Ontwikkelingen, Edgar Dikan, geïnformeerd over het verloop van de werkzaamheden van dit team. Het MT was op 02 augustus 2019 op bezoek bij de bewindsman. Bij deze gelegenheid heeft voorzitter Wensley Misiedjan, uitgebreid verteld over het verloop van de werkzaamheden. Hij heeft ook belicht op welke wijze het MT verschillende belanghebbenden betrekt in het proces.
Cornelis Kondre zet gemeenschapsbos in voor commerciёle houtkap

Cornelis Kondre zet gemeenschapsbos in voor commerciёle houtkap

De bewoners van Cornelis Kondre hebben in 2018 zelf besloten om hun gemeenschapsbos beschikbaar te stellen voor commerciële houtkap. Kapitein Louis April heeft daarbij een onderneming voorgesteld die geinterreseerd bleek in de exploitatie van rondhout in het gebied. Het directoraat van Duurzame Ontwikkeling Inheemsen (DDOI) werd hierover in kennis gesteld door de districtscommissaris Ludwig Mettendaf.
Nieuw tijdpad voor verkiezing OWMCP

Nieuw tijdpad voor verkiezing OWMCP

Er is een nieuw tijdpad uitgezet voor de verkiezing van een nieuw bestuur bij het Overliggend Waterschap Multipurpose Corantijn Project(OWCMP) in Nickerie. Een voorstel van de minister van Regionale Ontwikkeling (RO), Edgar Dikan, om de verkiezing over drie maanden te houden heeft brede ondersteuning genoten, bij zowel de directie en het bestuur van het OWMCP als bij vertegenwoordigers van de belanghebbenden in de diverse inliggende waterschappen en de Commissie Waterschappen.
MT Grondenrechten consulteert overheid en anderen

MT Grondenrechten consulteert overheid en anderen

Het Management Team Grondenrechten der Inheemse en Tribale volken in Suriname (MT) heeft tijdens een consultatiemeeting van gedachten gewisseld met vertegenwoordigers van overheidsinstanties en verschillende sectoren. Bij de ontmoeting op dinsdag 30 juli, in de Congreshal waren naast overheidsfunctionarissen ook aanwezig: vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, niet-gouvernementele organisaties, alsook de mijnbouw- en houtsector. Het MT is belast met de uitvoering van het Stappenplan, ter realisering van de Wettelijke Erkenning van de Grondenrechten der Inheemse en Tribale Volken in Suriname.