President Bouterse komt belofte sociaal zwakkeren Moengo na

President Desiré Bouterse is zijn belofte aan sociaal zwakkeren in Moengo nagekomen. Het staatshoofd heeft vorige maand tijdens zijn bezoek aan het district Marowijne de noden van verschillende groepen aangehoord, waaronder de kerkgemeenten. Naar aanleiding van de gesprekken met de kerkgemeenten zijn er op 7 juli 2019, vijfhonderd voedselpakketten beschikbaar gesteld aan 15 kerkgemeentes in Moengo. Deze pakketten zijn bestemd voor de sociaal zwakkeren die onder het beheer vallen van deze kerkgemeentes.
RO bespreekt samenwerking met Wi! Uma Fu Sranan

RO bespreekt samenwerking met Wi! Uma Fu Sranan

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft in een gesprek met de voorzitter van Wi! Uma Fu Sranan, Tanja Lieuw-A-Soe, samenwerkingsmogelijkheden besproken. De samenwerkingsmogelijkheden hebben betrekking op landbouw in het binnenland. Het gesprek werd op donderdag 27 juni in de kamer van de minister gevoerd.
RO en UNDP trainen trainers rond SDG’s

RO en UNDP trainen trainers rond SDG’s

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft in samenwerking met het United Nations Development Programme (UNDP) en Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (SFOB) een eendaagse train de trainers programma georganiseerd. Het train de trainers programma heeft als voornaamste doel de ontwikkeling omtrent de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) te monitoren en in het bijzonder de visie en missie van het ministerie te delen.
Dc Collectief buigt zich weer over grond- en bosbeleid

Dc Collectief buigt zich weer over grond- en bosbeleid

De districtscommissarissen (dc’s) hebben met de ministers Lekhram Soerdjan (Ruimtelijke Ordening Grond- en Bosbeheer) en Edgar Dikan (Regionale Ontwikkeling) van gedachten gewisseld over het grond- en bosbeleid. Het onderwerp kreeg ruime aandacht tijdens het jongste dc Collectief van dinsdag 25 juni 2019, op het commissariaat Wanica Zuid-Oost. De informatie-uitwisseling is op verzoek van minister Soerdjan voortgezet, nadat zijn voorganger Roline Samsoedien op de vorige vergadering van dc’s in april al hierover had uitgeweid.
Renovatie Nyun Combé begonnen

Renovatie Nyun Combé begonnen

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft het startsein gegeven voor de renovatie van Nyun Combé aan de Kleine Saramaccastraat. De accommodatie, voor Afro-Surinamers uit het binnenland en Inheemsen om rituelen te houden rond het overlijden van hun dierbaren, is de afgelopen decennia slecht onderhouden en verkeerd in deplorabele staat. Na de benoeming van Verno Prijor vorig jaar als directeur van de pas opgerichte Stichting Nyun Combé (SNC), had de minister hem gevraagd prioriteit te geven aan het verbeteren van de faciliteit. De renovatie is aangevangen op maandag 24 juni.
Cabendadorp neemt eigen ontwikkeling ter hand

Cabendadorp neemt eigen ontwikkeling ter hand

De bewoners van Cabendadorp zullen weldra hun eigen ontwikkeling ter hand nemen. Op 14 juni 2019 heeft onder auspiciën van het directoraat van Duurzame Ontwikkeling Inheemsen (DDOI) de ondertekening plaatsgevonden van de samenwerkingsovereenkomst tussen de bewoners van Cabendadorp en de ondernemer Liu Aitong rond de exploitatie van rondhout. Cabendadorp heeft een gemeenschapsbos groot 4375 hectare. Bij de diverse consultatiemeetings met de gemeenschap werd deze overeenkomst met het traditioneel gezag doorgenomen en uiteindelijk met algemene stemmen aangenomen. Op de dag van de ondertekening hebben het traditioneel gezag, de dorpsoudsten en de ondernemer getekend. Ook de districtscommissaris van Para, Armand Jurel, heeft op een later tijdstip zijn handtekening geplaatst onder het document.
Copi en Sapenda in zee met houtonderneming

Copi en Sapenda in zee met houtonderneming

De gemeenschappen van de Inheemse dorpen Copi en Sapenda hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend met de onderneming Avion Group of Companies. Het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen (DDOI) heeft ervoor gezorgd dat het gezag alsook de gemeenschap goed op de hoogte is gesteld van zaken aangegeven in de overeenkomst voordat deze is getekend. De ondernemer zal zich bezighouden met het verwerken van rondhout in het gebied. Tussen partijen is overeengekomen dat er een bedrag van USD 12,50 per mᶟ gestort zal worden ten behoeve van de ontwikkeling van de dorpen.  In het dorpsfonds zal een volledig bedrag, groot USD 12.500 worden voldaan.
Ontwikkelingsvisie voor Tapanahony in de maak

Ontwikkelingsvisie voor Tapanahony in de maak

Het districtscommissariaat van Sipaliwini (bestuursressort Tapanahony) en stichting OSAEDA zullen in een samenwerkingsverband een visie uitwerken om het Tapanahony-gebied in ontwikkeling te brengen. Directeur Praveen Kumar Chintakayala van OSAEDA en districtscommissaris (dc) August Bado hebben onlangs de speerpunten van de ontwikkelingsvisie gepresenteerd aan de leiding van het ministerie van Regionale Ontwikkeling. De presentatie vond plaats in de vergaderzaal van het ministerie.
Workshop Grondenrechten met Inheemse en Tribale organisaties

Workshop Grondenrechten met Inheemse en Tribale organisaties

Vertegenwoordigers van verschillende organisaties van Inheemse en Tribale Volken hebben tijdens een workshop hun bijdrage geleverd aan het proces op weg naar erkenning van de grondenrechten in Suriname. Het Management Team (MT), belast met de uitvoering van het ‘Stappenplan ter Realisering van de Wettelijke Erkenning van de Grondenrechten der Inheemse en Tribale Volken in Suriname’, blikt tevreden terug. De workshop werd gehouden op zaterdag 15 juni 2019, in het perscentrum van het Kabinet van de President.
Ministerie RO zet vaders in de bloemen

Ministerie RO zet vaders in de bloemen

De afdeling Personeelszorg vindt het belangrijk dat vaders worden gewaardeerd. De onderdirecteur van het onderdirectoraat Districtsbestuur en Decentralisatie, Jennyfer Jozefzoon-Wachter, ondersteunt het initiatief van de Personeelszorg. Ze zei tijdens het kort Vaderdag feestje op het hoofdkantoor dat vaders een belangrijke rol hebben te vervullen. Ze onderstreepte het belang van de rol van vaders in de samenleving.
Districtsraad legt laatste hand aan districtsbegroting Wanica 2020

Districtsraad legt laatste hand aan districtsbegroting Wanica 2020

De districtsraad (dr) van Wanica heeft de laatste hand gelegd aan de districtsbegroting die nodig is om de districtsplannen in 2020 uit te voeren. De districtsraad heeft de begroting op vrijdag 24 mei samen met leden van de ressorten en de burgerij behandeld tijdens een openbare hoorzitting in het Sportcomplex Kwatta. De presentatie van de begroting van Wanica werd gedaan door het dr-lid Nisha Gajadhar – Sukul. De vergadering werd voorgezeten door de districtscommissarissen Wedperkash Joeloemsingh (Wanica Noord-West) en Audrey Hankers (Wanica Zuid-Oost).
Stichting Kibii vraagt ondersteuning voor Moengo Festival

Stichting Kibii vraagt ondersteuning voor Moengo Festival

De stichting Kibii, de organisatie achter het jaarlijkse Moengo Festival, heeft bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) aangeklopt voor ondersteuning. Initiatiefnemer Marcel Pinas heeft in dat kader op dinsdag 21 mei 2019, samen met zijn team een bezoek gebracht aan RO-minister Edgar Dikan. De stichting hoopt dat het evenement groter wordt en dat de organisatie ervan efficiënter geschiedt.
Goed overleg Dikan en granmans Afro-Surinamers Binnenland

Goed overleg Dikan en granmans Afro-Surinamers Binnenland

Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft een vruchtbaar overleg gehad met de granmans Bono Velantie (Ndjuka), Albert Aboikoni (Saamaka), Lesly Valentijn (Matawai) en Jozef Forster (waarnemend granman Pamaka). Het betrof een reguliere bespreking over zowel gemeenschappelijke als specifieke onderwerpen in hun respectieve stamgebieden in het binnenland. De bijeenkomst vond plaats op woensdag 15 mei 2019 in het Stardust Hotel in Paramaribo Noord.
IROP voor versnelde ontwikkeling rurale gebieden

IROP voor versnelde ontwikkeling rurale gebieden

Het ‘Integraal Ruraal Ontwikkelingsplan’ (IROP) van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) is bedoeld om op uitgebreide en versnelde manier de minder ontwikkelde delen van Suriname, voornamelijk de rurale gebieden en het binnenland, duurzaam tot ontwikkeling te brengen. De vier geïdentificeerde regio’s zijn Apoera, Atjoni, Snesikondre en Stoelmanseiland. Bij aanpak van deze centra worden ook hun respectieve omgeving meegenomen. Minister Edgar Dikan noemde zeven agrarische projecten in het ontwikkelingsplan dat daarop is toegespitst.