DC Deel krijgt verantwoordelijkheid over bestuursressort Tapanahony

DC Deel krijgt verantwoordelijkheid over bestuursressort Tapanahony

President Chandrikapersad Santokhi heeft Henk Deel beëdigd tot districtscommissaris belast met de verantwoordelijkheid over het bestuursressort Tapanahony. Dit gebeurde op maandag 15 maart op het Presidentieel Paleis. Dit ressort valt in het district Sipaliwini. Het staatshoofd gaf aan, dat in dit bestuursressort er vele ondernemers actief zijn in met name de goud- en houtsector. Een van de opdrachten aan de burgervader is om de goudsector mede te helpen ordenen. Een andere belangrijke taak voor DC Deel is bescherming van de natuur in met name zijn werkgebied. Samen met het traditioneel gezag zal de burgervader de eensgezindheid moeten stimuleren.
Commissie moet oplossingsmodellen aandragen vraagstuk Dak- en Thuislozen

Commissie moet oplossingsmodellen aandragen vraagstuk Dak- en Thuislozen

De “Commissie Homeless People” moet oplossingsmodellen bedenken om het vraagstuk van de Dak- en Thuislozen structureel en duurzaam aan te pakken. Deze commissie is op donderdag 4 maart geproclameerd. Het doel van deze commissie is te komen tot een plan hoe de mensen die thans nog op straat verblijven, in de samenleving bekend als dak- en thuislozen, opgevangen en begeleid kunnen worden. Daar komt ook resocialisatie bij kijken, zodat zij geleidelijk aan terug kunnen keren in de samenleving. In de commissie hebben zitting vertegenwoordigers van de ministeries van Regionale Ontwikkeling en Sport, Volksgezondheid, Justitie en Politie, ondernemers en vertegenwoordigers uit de horecasector.
Stappen voorwaarts gezet naar ordening Jodenbreestraat

Stappen voorwaarts gezet naar ordening Jodenbreestraat

Belanghebbenden, waaronder districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noord-Oost, straatventers, handelaren en de politie, hebben stappen voorwaarts gezet naar de ordening van de Jodenbreestraat. Op vrijdag 5 maart 2021 zijn partijen samen met Maverick Boejoekoe, directeur van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) tot een overeenstemming gekomen betreffende de nieuwe voorwaarden die zullen gelden voor de straatventers. Districtscommissaris Bhola zegt dat hiermee de onzekerheid waarin deze groep een hele poos verkeerde, is weggenomen. De voorwaarden die zijn vervat in een 25-tal regels zijn aan de venters voorgehouden en na intensieve discussies heeft men consensus bereikt. “Het is een prettig moment”, zegt de burgervader.
Commissariaat Wanica-Zuidoost zal zich richten op jongeren voor de sport

Commissariaat Wanica-Zuidoost zal zich richten op jongeren voor de sport

Er heeft een wijziging van uitvoering in het beleid met betrekking tot sport plaatsgevonden. Dit zegt Sportdirecteur Gordon Touw Ngie Tjouw van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS). De politieke leiders van de regeringspartijen hebben ervoor gekozen om het directoraat Sportzaken toe te voegen aan het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, omdat de regering sport dichterbij wil brengen bij de gemeenschap via de commissariaten. In dat kader heeft Touw Ngie Tjouw samen met Kelvin Koniki Onder Directeur Administratieve Diensten, John Atida Onder directeur Sport Accommodaties & Ruimten, beleidsadviseur Sandjai Sardjoe en Hoofd Beleidscoördinator Wilfred Galant een bezoek gebracht aan districtscommissaris Shafiek Goelaman van Wanica-Zuidoost. Dit bezoek lag in het kader van decentralisatie in de sport, waar het Gericht Nationaal Sportbeleid is overhandigd aan de burgervader.

Stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland heeft nieuw bestuur

De stichting Fonds Ontwikkeling Binnenland (FOB) heeft per dinsdag 23 februari 2021 een nieuw bestuur. FOB is een stichting dat onder het ministerie van Regionale Ontwikkeling & Sport (ROS) valt. Het nieuw bestuur van FOB is vandaag geïnstalleerd en valt nu onder het voorzitterschap van Kofi Franky.
Lorraine Jubitana nieuwe directeur DDOI

Lorraine Jubitana nieuwe directeur DDOI

Het Directoraat Duurzaam Ontwikkeling Inheemsen (DDOI) heeft een nieuwe directeur, in de persoon van Lorraine Jubitana. De installatie van Jubitana werd gedaan door de minister van Regionale Ontwikkeling en Sport (ros), Gracia Emanuels, op het hoofdkantoor van het ministerie en wel op dinsdag 23 februari 2021.
“Saramacca binnen 100 dagen in beweging”

“Saramacca binnen 100 dagen in beweging”

Het directoraat Sportzaken van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) zal voor de komende 10 jaren een pragmatisch beleid voeren in de Republiek Suriname, waarbij alle stakeholders betrokken zullen worden. Ook het aangaan van Public Private Partnership (PPP) zal onderdeel zijn van dit beleid. Het Gericht Nationaal Sportbeleid 2020-2030 verschaft richtlijnen en inzichten, waarin het sportbeleid helder en duidelijk uitgewerkt is.
Sport moet in Coronie beter ontwikkeld worden

Sport moet in Coronie beter ontwikkeld worden

Het directoraat Sport van het ministerie van Regionale Ontwikkeling & Sport is begonnen met een districtenbezoek. Directeur Gordon Touw Ngie Tjouw heeft op woensdag 18 februari 2021 een bezoek gebracht aan het district Coronie. Dit bezoek staat in het licht van de decentralisatie van het landelijke sportbeleid.
Hoorzittingen Para met inachtneming van COVID-19-voorzorgsmaatregelen

Hoorzittingen Para met inachtneming van COVID-19-voorzorgsmaatregelen

Op vrijdag 19 februari 2021 heeft de ressortraad van Para-Zuid het ressortplan voor het dienstjaar 2022 overhandigd aan de districtsraad van Para. In het ressortplan zijn beleidsopties opgenomen, die ten uitvoer moeten worden gebracht in het belang van dit bestuursressort. Er is puntsgewijs per vakministerie opgenomen wat een prioriteitsaanpak behoeft. De overhandiging vond plaats in aanwezigheid van het parlementslid Ramon Koedemoesoe en districtscommissaris Marlene Joden.
Dc Hirasingh stimuleert burgerparticipatie

Dc Hirasingh stimuleert burgerparticipatie

Districtscommissaris Suraksha Hirasingh van Wanica Noord-West is van start gegaan met een bewustwordingscampagne in de ressorten Kwatta, Saramaccapolder en Koewarasan. Op maandag 15 februari gaf zij in het ressort Kwatta de kick-off voor deze bewustwordingscampagne. De Sietaweg en de Amarnathweg werden als eerste aangedaan. Op dinsdag 16 februari heeft de burgermoeder het ressort Koewarasan aangedaan en woensdag is het ressort Saramaccapolder aan de beurt.
ROS start met Gericht Nationaal Sportbeleid

ROS start met Gericht Nationaal Sportbeleid

Als deel van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) zal het directoraat Sportzaken invulling geven aan de sportontwikkeling in Suriname. Het beleid van het directoraat is uitgewerkt in het Gericht Nationaal Sportbeleid (GNS) en is uitgezet voor tien (10) jaren, periode 2020-2030. Dit gericht nationaal sportbeleid moet leiden naar succesvolle individuele districtsportplannen en deze zullen de komende vier dagen in Para besproken worden.
Decentralisatie sportbeleid gestart te Apoera

Decentralisatie sportbeleid gestart te Apoera

Op verzoek van districtcommissaris Josta Lewis, heeft de directeur van Sportzaken Gordon Touw Ngie Tjouw, van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) een bliksembezoek gebracht aan Apoera. Het doel van het bezoek had te maken met groot onderhoud van het kunstgrasveld en het bezichtigen van het zwemcomplex.
ROS viert 51-jarige bestaan

ROS viert 51-jarige bestaan

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling & Sport viert op 28 januari haar 51e verjaardag. Het ministerie werd in 1970 opgericht en heette toen het ministerie van Districtsbestuur en Decentralisatie. Door de jaren heen heeft het ministerie enkele veranderingen gekend, in 1988 kreeg het ministerie de naam die beter bekend is bij de samenleving, namelijk ‘Regionale Ontwikkeling’. Bij het aantreden van de regering Santokhi-Brunswijk in 2020 heeft dit ministerie nog een beleidsgebied erbij gehad, de naam is toen veranderd naar ‘Regionale Ontwikkeling en Sport’, (ROS).
ROS EN TCT GAAN VOOR NATIONALE AANPAK TOERISME SECTOR

ROS EN TCT GAAN VOOR NATIONALE AANPAK TOERISME SECTOR

De ministeries van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS), Transport Communicatie en Toerisme (TCT) zullen in de toekomst samenwerken. De samenwerking tussen beide ministeries houdt in, dat de toerisme sector in ons land een boost krijgt. In dat kader heeft ROS op vrijdag 15 januari jongstleden een workshop georganiseerd voor de district commisarissen te Colakreek in het district Para.
Sportdirecteur Touw Ngie Tjouw bezoekt KNVB Campus

Sportdirecteur Touw Ngie Tjouw bezoekt KNVB Campus

De waarnemend directeur van Sportzaken, Gordon Touw Ngie Tjouw, heeft op uitnodiging van KNVB een kennismakingsbezoek gebracht op De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) campus in Zeist, Nederland.