Ministerie van Regionale Ontwikkeling

 Over Regionale Ontwikkeling

Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling bestaat uit 4(vier) Directoraten en 12 (Twaalf) onderdirectoraten. De Directoraten zijn:

1. Regionale Ontwikkeling;
2. Agrarische Ontwikkeling Binnenland;
3. Duurzame Ontwikkeling Inheemsen;
4.Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland;
5. Sport.

 

Voor het MINISTERIE VAN REGIONALE ONTWIKKELING worden de bijzondere taken alsvolgt omschreven:

De zorg voor:

 1. het regionaal bestuur;
 2. de betrekkingen tussen de regionale en de centrale overheid;
 3. een geïntegreerd overheidshandelen, gericht op regionale ontwikkeling en verbetering van het woon- en leefklimaat van de bewoners in de districten en op de wederopbouw van het binnenland;
 4. een samenhangend beleid, gericht op de samenwerking tussen de districten, ter behartiging van gemeenschappelijke belangen;
 5. het ontwikkelen van administratieve procedures voor de verdere beleidsontwikkeling ten aanzien van inspraakbevordering in de besluitvorming op het niveau van ressorten en districten;
 6. het onderhouden van de relaties van de centrale overheid met dignitarissen en bewoners van het binnenland;
 7. het toezicht op het beheer van de staatslogeergebouwen;
 8. de vuilophaal- en reinigingsdiensten in geheel Suriname, met uitzondering van het district Paramaribo;
 9. alle secundaire en tertiaire civieltechnische voorzieningen in geheel Suriname, met uitzondering van het district Paramaribo;
 10. de markten in geheel Suriname.
 11. het ondersteunen van de agrarische ontiwkkeling in het binnenland.

Dit ministerie is tevens belast met de zorg voor alle direct of indirect met de in het voorgaande lid genoemde aangelegenheden in verband staande onderwerpen, voor zover niet bijzonderlijk aan een ander ministerie opgedragen.