Visie en Misie

Visie

Het Ministerie van Regionale Ontwikkeling faciliteert duurzame regionale ontwikkeling in samenwerking met de lokale overheden en het traditioneel gezag op basis van wetgeving, beleidsontwikkeling, taakcoördinatie en optimale burgerparticipatie

 

Missie

Het ministerie zal vooropgestelde doelen bereiken door:
* centraal gedragen Human Resource beleidstoepassingen;
* goed partnerschap met de overige centrale overheidsorganen, regionale organen, het traditioneel gezag en de andere bestuursvormen;
* transparante communicatie, effectieve organisatiestructuren en procedures ontwikkelen;
* doen goedkeuren van relevante wetgeving ter bevordering van  duurzame welvaart in de districten.